Besparingen, passend bij uw organisatie

Voor Center is besparen core business. Daarom is Center de aangewezen instantie om organisaties te adviseren en te ondersteunen bij het bereiken van substantiële besparingen, zowel op korte als op langere termijn. Voor elke vakdiscipline binnen de bedrijfsvoering hebben wij de juiste specialist in huis, die u helpt kostenposten te saneren. Onze werkwijze leidt zowel tot lagere kosten als tot verbetering van de kwaliteit. Customized quality.

Hoe te besparen?

De druk om te bezuinigen dwingt organisaties zichzelf een spiegel voor te houden. Wat loopt goed? Wat kan beter of goedkoper? Welke werkzaamheden moeten plaatsvinden om de kerntaken volledig, goed en betrouwbaar uit te voeren?

Afwegingen en beslissingen over de bedrijfsvoering hebben in de regel drie aspecten:

  • Wat moet er gebeuren om cliënten beter en sneller te helpen?
  • Wat moet er gebeuren om doelgerichter en doelmatiger te werken?
  • Wat moet er gebeuren om de maximale waarde te creëren tegen de laagste kosten?

Gelukkig liggen deze afwegingen in elkaars verlengde. Een goed beeld van de precieze dienstverlening aan de klant biedt het beste handvat om de bedrijfsvoering efficiënt en doelgericht te ontwikkelen of te verbeteren.